Hardware og Software for Testsystemer

I testsammenhæng bliver det ofte diskuteret, hvilke hardware- og software-løsninger, der er mest hensigtsmæssige.


Hardware
I fiksturerne kan forbindelserne fra testproberne og til testelektronikken nogle gange være kompliceret eller testsignalerne kan være hurtige (tidskritiske). I disse tilfælde kan det være en fordel at fremstille et mellemprint, som monteres på undersiden af pladen med testprober. Testproberne monteres i wire-wrap sokler, som kan loddes direkte fast i mellemprintet. Der kan også anvendes sokler med loddeflig. Der skal så være tilsvarende større huller i printet.

Mellemprintet kan være komplekst og indeholde al nødvendig test-elektronik. Det kan også fungere som opsamlingsprint, hvor alle signaler fra testprober samles i et eller flere stik. I begge tilfælde undgår man kablingen fra testproberne.

Fordele:

 • ingen kabling fra testprober
 • god impedanstilpasning og korte signalveje ved hurtige signaler
 • dedikeret testelektronik
 • veldokumenterede forbindelser og hardware
 • reduceret tidsforbrug til konstruktion af test
 • mere kompakt test


Ulemper:

 • Tidsforbrug til design af mellemprint
 • omkostninger til fremstilling af mellemprint
 • vanskeligt at ændre i forbindelserne til testproberne uden at fremstille et nyt mellemprint og plade til testprober.
   

Software
De teknikere, som udvikler softwaren til test af DUT (Device Under Test), har ofte denne opgave som en del af mange andre opgaver. Det betyder at arbejdet med at programmere kun er noget som udføres fra tid til anden og at programmeringsrutinen derfor ikke bliver så høj.

Hvis man vælger et grafisk programmeringssprog, som f.eks. LabVIEW, bliver det lettere at håndtere datatyper og parameteroverførsel ved procedurekald. For en hardware-ingeniør  minder det lidt om at lodde ledninger, som forbinder forskellige signaler med hinanden. Programmeringen er mere intuitiv og man bliver i højere grad præsenteret for et "passivt ordforråd" i form af grafik og menuer. På den måde bliver det lettere at komme i gang med at programmere, hvis det er et stykke tid siden man sidst har gjort det.

En ulempe ved den grafiske programmering kan være, at store programmer har en tendens til at blive lidt uoverskuelige.

For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at TOROLEX ikke har nogen økonomiske eller andre aftaler med National Instruments (LabVIEW).